Mark

KONTRPYE
Installation
320x135x90 cm
2015
Magnets, Iron Sheets, Plexiglass, Aluminium, steel wires

Kontrpye; bir duruma birçok farklı bakış açısından bakıp, hangisinin doğru veya yanlış olduğuna karar verememe anı ve bunun yarattığı donukluk hissiyatını ve arafta kalmışlığı betimler. Futbol’da kalecinin gelen topun, kaleye girme olasılıklarını düşünmesi sonucunda hangi tarafa dogru hareket etmesine karar veremediği anı tanımlayan ‘kontrpiyede kalmak’ tan gelen ‘Kontrpye’ sözcüğü, günümüz dünyasında maruz kaldığımız imge ve bilgi bombardımanının yarattığı belirsizlik ve kaotik yapı karşısında verdiğimiz donuk-şizofrenik-kararsız-gerilimli tepkiyi dile getirirken, objektif olma arzumuzun bize getirdiği ağır yükü işaret eder.

Kontrpye; içerisine 12 adet mıknatıs gizlenmiş siyah bir küp, ve bu küpe doğru uzanan 12 adet mıknatıstan oluşmaktadır. Mıknatısların birbirlerinine uyguladıkları çekim kuvveti sayesinde, mıknatıslar havada asılı kalmışlık hissiyatını yaratır. Enstalasyonun ortasındaki siyah küp, bir durumu, olayı veya fikri, çevresinde havada asılı olan mıknatısların her biri ise, bu durum-olay-fikir’e olan farklı bakış açılarını betimler. Aslında merkezde bir durum ve bu duruma karşı 12 farklı bakış açısı vardır. Bu bakış açılarından hiçbiri merkeze ulaşamamaktadır çünkü hepsi birer olasılıktır ve hepsi mümkündür.


Mark