Mark

NOD
2011
Kinetic installation
DC Motor, Marker, Forex
130x130 cm

Teknolojinin istilası felsefik açıdan tartışması gerçekten verimli ve çarpıcı sonlarla biten hikayeler ürettiren bir konu. Tembelleştiren yanıyla babane diline pelesenk olan söylem de istikrarla bilinir, konuşulur insanlar arasında. Aslen tartışmada gelinen noktaysa basit ihtiyaç ve komplike yaklaşımların karşılaşmasıdır. İnsana karmaşık gelen makineler; bizler için basit olan yürüme, tutma, görüp doğru tepki verme gibi işlevleri yerine getirince şaşırırız. Oysa şaşırması gereken makinenin kendisidir öncellikle: Hiç olmadığı kadar hareketlidir şimdi.

İsmini tasdiklemesek de yaşadığımız bilişim çağının araçları / medium’ları öğrenme şeklimizi değiştirmekte. ‘Öğrenmek’ sorgulanıyor, ‘bilme’nin ne olduğu tekrar tanımlanıyor. O zamana kadar öğrendiklerimiz mi bilgi yoksa önümüzde hakim olmadığımız verilerden oluşturduğumuz yeni bilgiler mi öğrendiklerimiz?

Bu veri – bilgi – akıl ilişkisinin ara bağlaçları olan araçların ise her birine müdahil değiliz. Kullanılan teknolojilerin her birini birey olarak görece sınırlı seviyelerde kontrol edebilmekteyiz. Soyut akıl ile somut araçlar arasındaki teknolojik düğümlerin kontrolünde olduğumuz iddia edilebilir. Hakimiyetini bizim kurduğumuz bir dünyanın sınırlarında yaşayan düğümler; bize anca istediğimiz sonucu verir. Fazlası değil.