Mark


TRANSITION
Kinetik Enstalasyon
200x195x150 cm
2017
Titreşim motoru, Özel programlama ve devre, Hareket sensörü, Pleksi ayna, Demir plaka, Alüminyum, Yay

Konsept ve tasarım: Candaş Şişman
Yaratıcı kodlama, elektronikler, teknik danışman: Burak Öztürk
Teşekkürler: Lalin Akalan, Pınar Akkurt, Ali Uzun, Osman Dede, Ebru Yetişkin
Zorlu Performans Sanatları Merkezi tarafından desteklenmiştir.

Transition, evrimsel sürecin geçmişinin, bugününün ve geleceğinin nasıl algılandığı ile ilgilidir. İnsanın merkeziyetçi duruşunun ötesinde bir tavırla, insanlığın evrimsel süreçte yalnızca kurgusal bir unsur olduğunu ve gelecekte var olmayabileceğini hatırlatır. Bu yok oluşa olumsuz bir bakış açısından bakmak yerine, insan merkezli dünyanın yitip gitmesinin doğal bir geçiş süreci ve evrimin bir parçası olduğunu ifade eder. İnsanın, insan olmayan aktörlerle birlikte bir mutasyon sürecinde olduğunu ve yalnızca başka bir şeye evirildiğini anımsatır.

Transition; 5 adet aynanın farklı şiddetlerde titretilmesi ile oluşan bir enstalasyondur. Titreşim motorlarının aynaları titretmesi ile birlikte, izleyici suretini bulanık bir şekilde görür. Titreşim frekanslarının birbirinden farklı olması, insanlığın derin zaman içinde okunamayan evrimsel dönemlerini simgeler. İzleyicinin suretini en bulanık gördüğü aynalar, insanlığın geçmiş ve geleceğini, en net gördüğü ayna ise şimdiki zamanını betimler.